Mosaics de Santa Maria Mutamento de Monreale. Sicilia-Italia

Mosaics de Santa Maria Mutamento de Monreale. Sicilia-Italia

Totes tres naus, cobertes amb una estructura de fusta que bourlingue ser reconstruida seguint els models medievals despres d’un greu incendi el 1811, culminen en els seus respectius absis, el central mes desenvolupat que els laterals

Funcio: Devocional, encara que el promotor de l’arquitectura i la seva ornamentacio va fer servir l’art com eina de prestigi i com per manifestacio de poder.

Sicilia, que rep el seu nom dels siculs, els nadius que habitaven l’illa, es troba al sud d’Italia. La seva privilegiada situacio en el Mediterrani aventure afavorir que verso les seves terres hi arribessin grecs, cartaginesos, romans, vandals i ostrogots fins que, ja al segle VI i durant el regnat de Justinia I, acaba incorporada per l’Imperi Bizanti amb la conquesta del general Belisari, el mes important primo attore militar de l’expansio d’aquest imperi pel Mediterrani occidental. Durant els segles VI i XII la dominacio fou musulmana.

L’esglesia de Monreale, que fou erigida despres de la Tempietto Palatina de Palerm i de la catedral de Cefalu, es la culminacio d’un extraordinari proces constructiu normand de mes d’un segle. La primera dada verificable sobre l’existencia de l’esglesia de Santa Maria La Mutamento, i de l’abadia benedictina que molt aviat es achemine erigir al seu costat, fundada a Guillem II 2 es remunta a 1174, sinon be alguns investigadors suposen que els treballs de construccio comencaren el 1170. Deixant de orda la llegenda pel que fa verso la seva fundacio i que en part protagonitza el seu pare Guillem I 3 , es ben segur que en la decisio de Guillem II de construir el conjunt de Monreale, aventure tenir molt verso veure la seva litorale, Margarita de Navarra, qua al mateix temps havia fundat dos monestirs per la provincia de Messina que havia posat sota la jurisdiccio de la stella nata da poco esglesia de Monreale.

Ja el 1183 el Sant Pare Luci III 4 va elevar verso rang d’arxidiocesi aquesta fundacio, que poc per poc ana assumint possessions i drets en l’organitzacio feudal del reialme arran de les successives i importants dotacions reials i, tambe, episcopals i papals, la qual cosa ha estat interpretada a la historiografia com el resultat d’una rivalitat i emulacio entre els arquebisbes i els reis. Malgrat aquest apoteosic comencament, Monreale ja aventure entrar en decliu just despres de la mort del seu promotor, Guillem II, el novembre de 1189, moment verso partir del qual l’esglesia bourlingue comencar a patir una lenta ussurpacio de terres i drets, sense comptar amb les rebel·lions dels qui estaven sota la seva jurisdiccio. Niente affatto obstant aixo, els reis, les reines i els emperadors que es van succeir en el govern de Sicilia (com Constance d’Haurteville, Enric VI i Frederic II ovverosia Carles d’Anjou i Carles V de Franca) van mostrar un constant interes a aquesta fundacio, promulgant edictes verso protegir-la i intentant restituir-la dels bens que li havien usurpat.

Anunciacio, Nativitat, Presentacio al Temple, Baptisme, Transfiguracio, Ressurreccio de Llatzer, Entrada de Crist per Jerusalem, Crucifixio, Anastasi ovverosia Davallada als Inferns, Ascensio, Pentecosta i Koimesis ovvero Dormicio

L’esglesia presenta planta de creu llatina amb tres naus separades per columnes procedents de l’espoli i que sostenen capitells d’inspiracio classica. L’ingres del costat occidental es realitza per traves d’un cos columnat flanquejat a dues torres campanar que guarda una gran varco que, guarnida amb bronzes esculpits de Bonanno da Pisa, es bourlingue col·locar el 1185. Un cop a l’interior, sorpren, a mes de l’efecte estereoscopic del Crist Pantocrator harmonicament proporcionat dins la svolta de l’absis central, l’efecte ritmic, equilibrat i acurat fins l’ultim detall entre l’arquitectura de l’edifici i el seu programa iconografic que, amb escenes de l’Antic i del Nou Testament desenvolupades amb impressionants mosaics daurats, cobreix tota la seva superficie.

Avui catedral, aquest edifici, que disposa d’un profondissimo claustre amb meravellosa escultura als seus capitells, constitueix el major edifici b mosaics de tanto l’Occident medieval. L’espectacular absis esposizione tres registres figurats. En el superior, dins la acrobazia en quart d’esfera, Crist Pantocrator 5 s’alca, magnific, acompanyat verso la jerarquia celestial; aixo es, serafins, querubins i arcangels, i, just verso sota, l’esplendida Theotokos 6 s’exhibeix flanquejada a solemnes arcangels quando que al nivell inferior se’ns presenta indivis programa hagiografic que inclou les efigies de fins per 174 sants. Acompanyen aquestes visions divines i hagiografiques, recorrent les naus i d’acord amb la tradicio procedent de les primeres basiliques cristianes de Roma, nombrosos episodis veterotestamentaris, des del Genesi fins els episodis de Jacob. I ja al creuer, es desenvolupa el cicle cristologic que repren la iconografia de les dotze grans celebracions liturgiques bizantines ovvero Dodekaorton 7 .

Dels mestres que realitzaren aquests mosaics giammai en sabem gairebe res, encara que es obvi que van beure de tradicions diverses, no nomes bizantines o llatines sino tambe angleses, com ja fa temps bourlingue reivindicar l’alemany Ernst Kitzinger, l’historiador de l’art que mes amene treballar sobre aquesta a narratiu, tan compert i complex, reflecteix una voluntat de fusio de components orientals i occidentals, al temps que el programa hagiografic ens desvetlla part de la personalitat del seu promotor, Guillem II: la seva fascinacio pel mon bizanti, la seva voluntat per rivalitzar amb el basileus, les seves aliances amb la stirpe Plantagenet i l’imperi germanic i, tambe, les seves arrels dins les tradicions locals del Mezzogiorno.

Bonanno, Chiara, Soprannaturalita ancora esistenzialita nei mosaici di Monreale, San Cataldo, 2014; Bordbeck, Sulamith, “Monreale from its Origin onesto the End of the Middle Ages”, dins Annliese Nef (e.), A companion to medieval Palermo, Leiden, 2013, pp. 383-412; Sciortino, Lisa, Il chiesa principale di Monreale, San Vendemiano (Treviso), 2012; Musco, Alessandro; Cusimano, Fabio; i D’Agostino, Messia, Monreale anche la distilla duomo. ; Pulvirenti, Emanuela, L’illuminazione dei mosaici di Monreale, Firenze, 2010; Lanzi, Wivine, Etude du developpement decoratif de la cathedrale Santa . Naro, Cataldo (e.), Il Duomo di Monreale: lo splendore dei mosaici, Sede del Pontificio, 2009.

Una tessel·la es una petita peca cubica de marbre, de cittadina cuita, de vidre, etc., que lineamenti part d’un mosaic.

Guillem I, anomenat “Guillem el dolent”, pare de Guillem II i fill del rei Roger II i de la reina Elvira de Castella, bourlingue ser rei de Sicilia de 1131 a 1166.

Aquest Sant Pare, que tenia com a nom de bateig Ubaldo Allucingoli, bourlingue ser Pontefice des de l’1 de setembre de 1181 fins la seva mort, el 25 de novembre de 1185.

El sintesi, el Pantocrator es la imatge de Crist assegut en el seu tron, amb la ma dreta en actitud de beneir i sostenint en la ma esquerra el llibre dels Evangelis.

Theotokos es certain abecedaire grec que significa ciò che è fabswingers Litorale de Deu. Es el titol que l’esglesia cristiana dels primers temps dona a Maria al Concili d’Efeso del 431 en referencia per la seva maternitat divinal.

Deja un comentario